Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.

 REALIZACE DOMOVNÍCH ELEKTROINSTALACÍ 

Realizujeme klasické i inteligentní domovní elektroinstalace, včetně přípravy projektové dokumentace, zajištění revize a předávací dokumentace dle skutečně provedeného díla pro kolaudaci. Pracujeme se systémy Ego-n a KNX.

 •          elektrické, světelné a zásuvkové rozvody
 •          rozvody pro TV, data či domácí telefony
 •          instalace a dodávky elektroměrových a domovních rozvaděčů
 •          hromosvody pro ochranu objektu před bleskem
 •          klasické nebo inteligentní elektroinstalace domů

MÁM ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ

 REALIZACE SLABOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ 

Provádíme dodávky a montáže systémů EZS sběrnicových i bezdrátových. Jsme autorizovanou společností pro montáže EZS.

Spolupracujeme se společností JABLOTRON, která svým sortimentem zařízení pokrývá široké spektrum možností pro zabezpečení rodinných domů, bytů, bytových a administrativních objektů až po objekty průmyslové či rozsáhlé pozemky.

 •          telefonní kabelové rozvody a přípojky, včetně instalace a zprovoznění telefonní ústředny, koncových zařízení a instalace kabelových souborů
 •          datové sítě, včetně projektu, instalace koncových zařízení, trubkování, montáže kabeláže a měření a parametrizace
 •          kamerové systémy pro domy i rozsáhlé objekty, centrální dispečinky
 •          vjezdové systémy pro automatické brány a závory, vstupní a přístupové systémy, kartové parkovací systémy a garážová vrata
 •          elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) od návrhu po instalaci a odzkoušení, zaškolení a případné napojení na dispečink bezpečnostní agentury

MÁM ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ

 REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ELEKTROINSTALACÍ 

Zajišťujeme průmyslové elektroinstalace ve výrobních či skladovacích prostorách nebo zemědělských objektech. Realizujeme také osvětlení těchto prostor a veřejné osvětlení včetně provedení výpočtů osvětlení. Zabýváme se dodávkami trafostanic, které jsou certifikovány distributory elektrické energie ČEZ, E.ON i PRE a jsou vybaveny veškerými bezpečnostními pomůckami.

Pro hromosvodové soustavy využíváme materiály CU, AlMgSi, FeZN a nerez a provádíme je na všech typech objektů, včetně objektů s nebezpečím výbuchu.

Průmyslové elektroinstalace dodáváme jako dílčí práce i jako celky, kdy zpracujeme projekt, provedeme dílo, revizi a připravíme předávací dokumentaci. Zajistíme také následný servis a pravidelné revize.

 •          trafostanice kioskové s vnitřní i vnější obsluhou a trafostanice sloupové
 •          kabelové rozvody, kabeláž pro silové napájení objektů, zasíťování pozemků a kabelové trasy pro výrobní haly, sklady, zemědělské objekty či objekty s nebezpečím výbuchu
 •          řízení, napájení a osvětlení technologických či výrobních linek a strojů
 •          osvětlení průmyslových a výrobních objektů, administrativních komerčních a obchodních budov
 •          veřejné osvětlení komunikací, osvětlení parků i historických budov včetně výpočtu osvětlení
 •          hromosvodní soustavy pro ochranu objektů před bleskem, včetně ochrany proti přepětí
 •          datová centra a serverovny, datové rozvody
 •          přípojky NN elektrické energie

MÁM ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ

 MĚŘENÍ A REGULACE, ŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ 

Vždy nalezneme optimální řešení pro váš objekt a vaši technologii. Za naše zkušenosti hovoří množství provedených zakázek, jako například realizace řízení výroby elektrické energie a tepla na více než 40 objektech bioplynových stanic s celkovým elektrickým výkonem přes 50 MW.

Spolupracujeme s významnými a ověřenými dodavateli a výrobci komponent pro řízení a snímání všech veličin a stavů zařízení.

Vytvoříme řídící software a vizualizaci pro místní řízení i vzdálenou správu - dispečinky, řídící centrály, web servery.

Implementujeme nové technologie do stávajících systémů řízení.

Provádíme servis a údržbu stávajících i nových systémů MaR.

 •          instalace systémů řízení pro vytápění, větrání, rekuperaci a chlazení v rodinných a bytových domech, objektech občanské vybavenosti, administrativních budovách či průmyslových a výrobních objektech
 •          dodávky a instalace řídicích systémů technologických celku, řízení provozů a výroby
 •          instalace vodárenských řídicích systémů v čistírnách odpadních vod, čerpacích stanicích, úpravnách vody atd.
 •          realizace a řízení výroben elektrické energie
 •          integrace alternativních energetických zdrojů
 •          dispečinky a pracoviště kontroly výrobních procesů

MÁM ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ